Our People

 

FC Support

FC Support FC Group

Brings your company and people

Sustainable Health

Our People and Capabilities

 

 

Robin Carlsson

 

Extensive 20y+ business experience and track record from various operational management (and exec. man) positions in different companies and industries

Communicative and clear leader style and approach, based on an open attitude and long operational experience

 

- Sales and Marketing (Strategic and Operational)

- Full Supply Chain competence

- Very strong Logistic and Sourcing Competence and Experience

- Global Foot Print and Technology Development from various industries

- Technology and Productline Development and Management from various industries

- Business Controlling ans steering

- Project Management

 

 

More Resources and Specialists brought to our customers through Partners

 

 

 

(More details, see below)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några axplock av Robins konkreta erfarenheter

- Turn around management

- Etablera, leda och driva en operativ styrning, uppföljning och mätning av en verksamhets fulla P/L genom tydligt

ledningssystem, beslutsstruktur samt med definierade KPI-er och uppföljningsstruktur

- Operativ erfarenhet av Platschefs/VD positioner, samt såklart många olika chefsroller i linjen

- Implementering av en Segmentation driven affärs och kund approach

- Gedigen Supply Chain ledningserfarenhet inom alla områden (Logistics, Sourcing and Operations)

- Säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med Lean och WCO. (= en ledningsfråga!)

- Integration av global inköpsverksamhet in i företagets huvud processer

- Omorganisation av en global och omfattande inköpsverksamhet

- Leda framtagning av framtida teknologibas och produktplattform

- Omstrukturera och leda en lokal företagsstruktur och kultur till att kunna agera, kommunicera och samarbeta i en

regional och global struktur med gemensamma mål

- Strategy Management: Utveckla, konkretisera/bryta ner, samt implementera en komplett företagsstrategi

operativt

- Förändra en teknologi/produkt driven S&M till en Segment och kundbehovsdriven S&M, i linje med företagets

kärnkompetenser och marknadspotential.

- Ledning och coachning av såväl tydligt internationella som avlägsna (remote) ledninggrupper